Falowniki w sieci EtherCAT

Każda obecnie wytwarzana maszyna z napędami elektrycznymi wykorzystuje falowniki do zasilania klatkowych silników asynchronicznych, a coraz częściej również silników synchronicznych z magnesami trwałymi.

Falowniki serii MX2 i RX
Popularność, łatwość stosowania i bardzo dobra kontrola napędów elektrycznych spowodowała, że Omron Electronics włączył do swojej oferty falowniki wchodzące w skład urządzeń platformy Sysmac. Koniecznym warunkiem, aby urządzenie mogło w bezpośredni sposób, pracować z kontrolerami Sysmac NJ jest komunikacja w sieci EtherCAT. Patrząc na potrzeby producentów maszyn, głównych użytkowników platformy Sysmac , Omron wprowadził do swojej oferty falowniki serii MX2 i RX.
MX2 to kompaktowy falownik, kontrolujący napędy elektryczne z wykorzystaniem zaawansowanej metody sterowania wektorem prądu. Pozwala to na płynną regulację prędkości obrotowej silnika prawie od zerowej wartości, szybką reakcję na zmiany momentu obciążenia i potężny moment rozruchowy, sięgający 200% momentu znamionowego. Drugą ważną cechą wykorzystywaną przez producentów maszyn, są wbudowane podwójne wejścia bezpieczeństwa i wyjście monitorujące stan obwodu bezpieczeństwa (EDM), zgodne z normami ISO13849-1. Certyfikowane we/wy umożliwiają spełnienie wymaganych kategorii bezpieczeństwa bez stosowania styczników na wejściu falownika.

Falownik MX2 - Stworzony, aby napędzać maszyny
Najważniejszcze cechy falownika MX2:
Moc do 15 kW
Rozruchowy moment obrotowy na poziomie 200%
Sterowanie momentem obrotowym w otwartej pętli
Podwójna wartość znamionowa VT 120%/1min i CT 150%/1min
Sterowanie silnikami indukcyjnymi i synchronicznymi
Bezpieczeństwo zgodne z normą ISO13849-1 kat. 3, PLD
Wbudowana funkcja programowania sterowników logicznych
Funkcja pozycjonowania
Wersje w obudowie IP54thank

Falownik serii RX
Seria RX to falownik do najbardziej wymagających aplikacji, precyzyjnie kontrolujący pracę silnika w otwartej i zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Zastosowanie kart enkodera otwiera możliwości sterowania, nie tylko prędkością, ale również momentem lub pozycją. Falowniki RX posiadają w standardowych wersjach wbudowane aplikacje do sterowania hamulcem silnika, indeksowania pozycji, połączenia silników przy pomocy wału elektrycznego, a gotowe do załadowania programy z narzędzia „Drive Programming” realizują funkcje sekwencyjnego sterowania pompami, obsługę napędów do dźwigów, suwnic i napędów w aplikacjach nawijania/rozwijania.

Falownik RX - Przystosowany do konkretnej maszyny
Najważniejszcze cechy falownika RX:
Moc do 132 kW
Wysoki początkowy moment obrotowy w pętli otwartej wynoszący 200% przy 0,3 Hz
Pełny moment obrotowy przy 0 Hz w pętli zamkniętej
Sterowanie bezczujnikowe i sterowanie wektorowe w zamkniętej pętli
Podwójna wartość znamionowa VT 120%/1min i CT 150%/1min
Wbudowany filtr EMC
Wbudowana funkcja programowania sterowników logicznych
Wbudowane funkcje zorientowane na zastosowanie
Funkcja pozycjonowania
Automatyczne oszczędzanie energii
Eliminacja mikroprzepięć

Do obu typów falowników MX2 i RX możemy dołożyć karty komunikacyjne – EtherCAT. EthernetIP, Mechatrolink II, Devicenet, Profibus DP, czy Componet. Z punktu widzenie platformy Sysmac najważniejszą jest karta sieci EtherCAT. Poprzez połączenia EtherCAT kontroler Sysmac może w pełni sterować pracą falowników, odczytywać wszystkie parametry pracy falownika i napędu elektycznego oraz odczytywać i zapisywać wartości parametrów ustawieniowych falowników. Karta sieci EtherCAT wyposażona jest w dwa porty dla standardowych wtyków RJ45, do szeregowego połączenia urządzeń, przy maksymalnej odległości pomiędzy węzłem 100mb. Pliki konfiguracyjne ESI dla falowników MX2 i RX zawarte są w oprogramowaniu Sysmac Studio i od razu dostępne są przy konfiguracji sieci EtherCAT. Ilość i rodzaj informacji wymienianych podczas komunikacji typu PDO pomiędzy kontrolerem Sysmac i falownikami może być modyfikowana w oprogramowaniu Sysmac Studio. Bardzo przydatną i wygodną funkcjonalnością jest dostęp do wszystkich parametrów falownika poprzez okna Sysmac Studio. Dodatkowo, dokładnie jak w narzędziu CX-Drive podłączonym lokalnie do falownika, możemy oglądać i rejestrować przebiegi pracy falownik, stany wejść/wyjść. W pliku projektu Sysmac Studio zawarte są również wszystkie ustawienia parametrów falowników. Kontroler Sysmac NJ obsługuje go 192 węzłów sieci EtherCAT i tyle maksymalnie falowników może być połączonych w jednej aplikacji. W następnej części naszej publikacji przedstawimy nasze roboty typu Delta sterowane dedykowanymi kontrolerami Sysmac NJ.

Dystrybutor falowników OMRON | sprzedaż, wsparcie, serwis | tel. 602.878.747