Firma Omron otrzymała nagrodę Integrity Awards 2012

Firma Omron otrzymała nagrodę Integrity Awards 2012

Japońskie Stowarzyszenie na Rzecz Integracji przyznało firmie Omron wyjątkową i prestiżową nagrodę - Grand Prix Integrity Awards 2012. Nagroda została przyznana w dowód uznania za sposób realizowania przez firmę Omron zasady „działania na rzecz społeczeństwa”.

Nagroda ta przyznawana jest firmom za podejmowanie inicjatyw w zakresie wdrażania wartości społecznych w biznesie oraz za wdrażanie zasad etycznych w codziennych aktywnościach firmy.
Firma Omron zyskała również uznanie za wdrożenie korporacyjnych zasad na całym świecie oraz sposób w jaki zachęcani są do ich realizacji wszyscy pracownicy. Postępowanie to ma na celu dzielenie się japońską filozofią ze wszystkimi pracownikami przez pogłębianie ich wiedzy na temat zasad tworzących misję firmy. Zauważony też został udział firmy firmy Omron w międzynarodowych inicjatywach w zakresie CSR i odgrywanie przez nią centralnej roli wśród japońskich przedsiębiorstw na tym polu.

W ceremonii, która odbyła się 22 marca w Tokyo Stock Exchange, Udział wziął Hisao Sakuta, prezes firmy Omron. Prezes Sekuta osobiście odebrał nagrodę wraz ze statuetką, a także wygłosił przemówienie na temat sposobów wdrażania zasad firmy w całej Grupie Omron poprzez odwiedzanie jej oddziałów oraz fabryk na całym świecie. Oświadczył również, że firma Omron zdecydowana jest kontynuować rozwój społecznej odpowiedzialności firmy poprzez utrzymywanie dotychczasowych celów i zasad korporacji.

Czym jest nagroda Integrity Award ?
Ufundowana w roku 2002, przyznawana przez komisję Integrity Award Councill nagroda Integrity Award jest wyróżnieniem przyznawanym w celu podkreślenia uczciwego i odpowiedzialnego społecznie zarządzaniem firmą. Kryterium przyznawania nagrody w tej kategorii oparte jest na formowaniu strategii wdrożeniu i działaniach zgodnych z etyką biznesu oraz interesem społecznym, pozwalających jednocześnie firmom na zyskanie przewagi rynkowej w długofalowej perspektywie.

Sposób wyłaniania zwycięzcy
W drugiej połowie 2011 roku Tokio Integrex Inc. Przeprowadziło jedenaste Badanie Firm pod względem etyki działania i odpowiedzialności społecznej. Badaniem objęto blisko 3,600 firm zarejestrowanych w Japonii. W oparciu o rezultat badania, Integrax wyłoniło kandydatów do tytułu zwycięzcy Integrity Award Council. Następnie rada dokonała ostatecznego wyboru w trybie obrad.

Podsumowanie przemówienia wygłoszonego przez Hisao Sakuta, prezesa firmy Omron
Podstawą zarządzania w firmie Omron i podejmowanych przez nią aktywności biznesowych jest nasze korporacyjne motto: “At work for a better life, a belter world for all.”. Motto to zostało sformułowane przez założyciela firmy Omron Kazuma Tateisi, 53 lat temu w 1959 roku. Ostateczna filozofia firmy została stworzona w 1990 roku i od tego czasu jeszcze dwukrotnie została poddana rewizji poprez dodanie w maju 2006 roku zasad Omron w dzisiejszej postaci. W zasadzie „pracy na rzecz społeczeństwa” została bezpośrednio oddana idea działania służącemu przede wszystkim społeczeństwu na całym świecie.

Od 2007 do 2008 roku, Dyrektor do spraw Zrównoważonego Rozwoju firmy Omron odwiedził wszystkie biura i fabryki w południowo-wschodniej Azji, obu Amerykach, Europie, Chinach i Japonii. Celem tych wizyt było wyjaśnienie nowo ustanowionych zasad. Od ubiegłego roku (2011), prezes Omrona został zaangażowany w rozmowy z pracownikami na temat naszej nowej długoterminowej strategii VG2020. Także Hisao Sakuta odwiedził większość biur Omrona na świecie, wówczas jako wice-prezes. Odbyło się wiele owocnych dyskusji z lokalnymi managerami na temat zasad Firmy Omron i ich wartości oraz potwierdziło działania na rzecz zrozumienia tych idei przez wszystkich pracowników. W tym roku planowane są spotkania i dalsze rozmowy ze wszystkimi pracownikami, przede wszystkim z pracownikami oddziałów usytuowanych innych oddziałów niż w samej Japonii.

Jedną z wartości, którą Omron chce wyeksponować globalnie jest “szacunek dla społeczeństwa” i uczynienie go podstawą wszystkich działań korporacyjnych. Poprzez pracę na rzecz akceptacji wzajemnej wszystkich pracowników, bez względu na narodowość, różnice kulturowe czy regionalne i zrozumienie, że inni ludzie mają różne punkty widzenia, będzie wzrastać poczucie wspólnoty i nastawienie na współpracę. Kultura korporacyjna, która wysoko ceni wartość różnorodności pozwoli wszystkim pracownikom w pełni wykorzystać kreatywność i jednocześnie przyczynić się społeczeństwu. Omron poprzez pokazywanie na zewnątrz, że jest firmą prowadzącą zrównoważone i pożyteczne dla ludzi działania, będzie w stanie rozwijać swoje wartości i ugruntowywać je w biznesie.

Aby w pełni realizować obraną strategię firmy należy aktywnie promować wartości firmy wśród pracowników na całym świecie, kultywować wartość różnorodności oraz dążyć do wypełnienia misji firmy poprzez wdrażanie zasad w praktyce.

Dystrybutor falowników OMRON | sprzedaż, wsparcie, serwis | tel. 602.878.747